A KALAPOS ÉS NAGYGOMBÁK SZERVEZET ÉS ALAKTANA

 

TEMATIKA

A KALAPOS ÉS NAGYGOMBÁK SZERVEZET - ÉS ALAKTANA

 ( SEJTTAN, ALAKTAN, ÉLETTAN, TERMŐHELYISMERET ( ÖKOLÓGIA) )

 

I. SEJTTAN

 

    1.2.  A gombasejt felépítése és alkotó részei

    1.2.1.  A gombasejt felépítése

            A gombasejt felépítése , alakja és mérete

    1.2.2.  A citoplazma sejtalkotói

            A sejtmag

            Az endoplazmatikus retikulum és riboszómák

            A mitokondriumok

            A diktioszómák

            A sejtvakuólumok és tartalék anyagok

    1.2.3.  A sejtfal

         A sejtfal anyagai

         A sejtfal keletkezése

         A szeptumok és pórusok kialakulása

    1.3.  A gombák növekedése és fejlődése

    1.3.1.  A hifa növekedése

                A hifa és formái, a hifa növekedése.

    1.3.2. A micélium növekedése

       A micélium és formái, térbeli elhelyezkedése

    1.3.3.  A szaporodási folyamatok

               A szaporodási folyamatokat befolyásoló külső tényezők

               A szaporodási folyamatok hormonális szabályozása

               A spóraképzés és spóracsírázás

              Spóra, konídium, klamidospóra, SPÓRAPOR

 

 

 

II.  Alaktan

( A kalapos gombák alaki tulajdonságai = morfológia )

 

    1.4.  A gombák életciklusa

            A gomba szervezeti felépítése   tenyésztest -termőtest

           A termőtest ( a gomba! ) felépítése

    1.4.1.  A bazídiumos  gombák ( basidiomycota ) egyedfejlődése

    1.4.2.  A tömlősgombák ( Ascomycota ) egyedfejlődése

    1.5.  A gombák termőtestének típusai és jellemzőik

               Termőréteg tartó, termőréteg, termőrész, aszkusz, és bazídium.

    1.5.1.  A bazídiumos gombák termőtestének felépítése

               Termőtesttípusok a  (bazídiumos ) gombák körében

               Az álszövetet alkotó hifatípusok

               A tráma típusa

               A termőréteg felépítése

    1.5.2.  A bazídiumos gombáktermőtesttípusai

               Termőtesttípusok a spórák keletkezése szerint

               Himeniális típus

               Gaszteriális típus

               A termőtestek morfológiai típusai

               Reszupinátus  termőtest

               Krusztotécium

               Holotécium

               Pilotécium

               Gaszterotécium

    1.5.3.  A tömlősgombák termőtesttípusai

                Termőtesttípusok az  (aszkuszos ) gombák körében

    1.5.4.  A gombák termőtestének fő határozóbélyegei

               A termőtesttípus megállapítása

 A kalapos gombák  ( NAGYGOMBÁK ) alaki sajátosságai

               A kalap fő határozóbélyegei

   I. A kalap

      1. A kalap alakja

      2. A perem alakja

      3. A A kalap felülete lehet:…..

      4. A A kalap húsa

   II. A lemezek

      1. Viszonyuk, illeszkedésük a tönkhöz  ( a-h )

      2. A lemezek állása , lefutása, egymáshoz való viszonya ( a,b,c )

      3. A  lemezek alakja ( a,b )

      4. A lemez állománya

      5. A lemez éle ép  vagy fűrészes

      6. A lemez színe

   III. A csövek

      1. A csövek illeszkedése a tönkhöz

      2. A csövek hossza

      3. A pórusok

   IV. A tönk

               A tönk határozóbélyegei

      1. A tönk alakja  ( a-e )

      2. A tönk töve

      3. A tönk felülete

      4. A tönk viszonya a kalaphoz

      5. A tönk húsa

   V. A burok

 

 

 

III.   A gombák élettana és ökológiája

Élettan és termőhelyismeret

 

A GOMBÁK ÉLETMÓDJAI ( életformái, életmódtípusai ) )

 

1.6.   A gombák életmódja és környezete

1.6.1.  A gombák szerepe a földi anyagkörforgalomban

 

1.6.2.  A gombák életmód típusai

            Szaprotróf gombák

Különböző környezetek szaprotróf gombái. A levél- és faanyag bontó gombák, a talajlakó és trágyalakó gombák, a vizek  gombái, extrém környezetek gombái (termofil, pszichrofil, xerofil, ozmofil és anaerob gombák)

         Szaprobionta

            Talajlakók

         Lebontás módja

            Fán lakók

              Fehér korhadás

             Vörös korhadás

             A korhasztás módja

          Parazitizmus

               Parazita farontó nagygombák

Parazita gombák és gombabetegségek. Növényeken élõsködõ gombák (a betegség kialakulása, a kórokozó fertõzési és a növény védekezési stratégiái, a legfontosabb fitopatogén gombák, növényvédelmi módszerek). Állatok parazita gombái (gerinctelen és gerinces állatok gombabetegségei, a háziállatok gombakórokozói)

A parazitizmus formái

Fertőzés

Terjedés

A gombák táplálkozása

             Mikorrhiza kapcsolat ( mikorrhizás gombák )

Gombaszimbiózisok. A zuzmók (a szimbionta kapcsolat lényege, a zuzmóalkotó alga és gombacsoportok, a telep felépítése, a zuzmók rendszerezése, a zuzmók,  mint bioindikátorok). A mikorrhiza ( a mikorrhiza elterjedtsége, jelentõsége, fõ típusai, anatómiai jellemzõi, a mikorrhizaalkotó gombacsoportok és növényi partnereik)

Ektotróf mikorrhiza

Endotróf mikorrhiza

Ekdentotróf mikorrhiza

Peritróf mikorrhiza

Álmikorrhiza ( ( pszeudomikorrhiza )

A mikorrhiza tápanyagcseréje

A mikorrhiza képzés feltételei

A mikorrhiza viszony ökológiai vonatkozása

 

 

ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐK

 

1.6.3.  A gombák kapcsolata a környezetükkel

 (A gombák életmódja és környezete)

A gombákra ható élettelen környezeti tényezők

A víz

Talajnedvesség

Légnedvesség

A termőtest párologtatása

A hőmérséklet

Minimum

Optimum

Maximum

Letalis hőmérséklet

A levegő ( oxigén )

A fény

Spóracsírázásra

Micélium fejlődésnél

Termőtest képzéshez

Egyéb ökológiai tényezők

 

A talaj

A talaj pH-ja ( pH = kémhatása )

A domborzati viszonyok

A különböző vegetációtípusok gombái

            Gombanaptár

1.6.4.  A különböző vegetációtípusok gombái

            Magasabb hegyvidékek gombái

           Tölgyesek  gombái

           Nedves kaszálórétek  gombái

           Gazdanövénnel együtt előforduló gombák

1.6.5.  Az ember hatása a gombákra

minden termőtest begyűjtése

élőhelyük megszüntetése, átalakítása ( erdőirtás, szántás, útépítés )

Edőalkotó fafajok

 

 

 

Irodalom:  

                    2008  Gombaszakértői praktikum

                   ( Szerkesztette :  Jakucs Erzsébet   )

 

Összeállította:           Horváth Lászlóné gombaszakellenőr

                                  Gomba és gyógynövényklub vezető